גריעת מוניציפל ממדדי המניות

Download the PDF file .