גריעת סדרות אקסטל מאינדקס השקעה לרשויות מקומיות

Download the PDF file .