כניסת ריט אזורים ואלמוגים למדדי המניות

Download the PDF file .