כניסת יוחננוף למדדי המניות

Download the PDF file .