פקטור מגבלת משקל ביוניטרוניקס במדדי המניות

Download the PDF file .