פקטור מגבלת משקל בפוינטר במדדי המניות

Download the PDF file .