גריעת פרוטרום ממדדי המניות

Download the PDF file .