שינויים בהרכב מדדי האג"ח לאור הפחתת הדירוג באפריקה-ישראל

Download the PDF file .