ניירות הערך של כלכלית ירושלים במדדי אינדקס

Download the PDF file .