גריעת רציו מימון א ממדדי האג"ח

Download the PDF file .