גריעת גבאי מניבים ח' ממדדי האג"ח של אינדקס

Download the PDF file .