גריעת סטרוברי א מאינדקס השקעה לרשויות מקומיות

Download the PDF file .