גריעת אחוזת בית א ממדדי האג"ח

Download the PDF file .