שינויים בהרכב מדדי האג"ח לאור הפחתת הדירוג בפלאזה סנטרס

Download the PDF file .