גריעת בי קומיונקיישנס ג' מאינדקס השקעה לרשויות מקומיות

Download the PDF file .