שינויים בהרכב מדדי האג"ח לאור הפחתת הדירוג בדסק"ש

Download the PDF file .