גריעת אספן גרופ ה ממדדי האג"ח

Download the PDF file .