גריעת דלק אנרגיה ממדדי המניות

Download the PDF file .