גריעת אפריקה כח ממדדי האג"ח

Download the PDF file .