עדכון גריעת מבני תעשיה יד ממדדי האג"ח

Download the PDF file .