גריעת ביטוח ישיר ט ממדדי האג"ח

Download the PDF file .