גריעת יואל 4 ממדדי האג"ח של אינדקס

Download the PDF file .