גריעת הכשרה החזקות ביטוח ד ממדדי האג"ח

Download the PDF file .