עדכון תנאי הסחירות של סדרות האג"ח במדדי אינדקס

Download the PDF file .