הפסקת פרסום מדד אינדקס קונצרני מדורג BBB

Download the PDF file .