גריעת סטרווד ווסט א' מאינדקס השקעה לרשויות מקומיות

Download the PDF file .