גריעת פתאל החזקות ב' מאינדקס השקעה לרשויות מקומיות

Download the PDF file .