גריעת מבנה ט"ו ממדדי האג"ח של אינדקס

Download the PDF file .