גריעת דלק קבוצה ט"ו ממדדי האג"ח

Download the PDF file .