גריעת מבנה כ"ב ממדדי האג"ח של אינדקס

Download the PDF file .