תיקון מועד גריעת אידיבי פתוח יא ממדדי האג"ח

Download the PDF file .