שינויי שם במדדי המח"מ של אינדקס

Download the PDF file .