גריעת כלכלית י-ם י ממדדי האג"ח

Download the PDF file .