פקטור מגבלת משקל בסדרות אג"ח במדדי דולר גלובלי של אינדקס

Download the PDF file .