גריעת סדרות דלק קבוצה ממדדי האג"ח של אינדקס

Download the PDF file .