החלפת סדרות במדד אינדקס סולם אג"ח מדורג 0-6 שנים

Download the PDF file .