שינויים בהרכב מדדי האג"ח לאור הפחתת הדירוג באינטרנט זהב ד'

Download the PDF file .