כניסת גלוברנדס וכלל משקאות למדדי המניות

Download the PDF file .