שינויים בהרכב מדדי האג"ח לאור פדיון מוקדם בפלאזה סנטרס א

Download the PDF file .