דחיית מועד הכניסה של נתיבי גז ד' למדדי האג"ח

Download the PDF file .