גריעת סדרות אול-יר מאינדקס השקעה לרשויות מקומיות

Download the PDF file .