שינויים בהרכב מדדי האג"ח לאור הצעת רכש בישרס יא והורדת דירוג לווטרסטון א

Download the PDF file .