שינויים בעדכון החודשי במדדי האג"ח לאור הפחתת הדירוג באלון רבוע ג'

Download the PDF file .