פקטור מגבלת משקל בכלכלית י-ם במדדי המניות של אינדקס

Download the PDF file .