השקת מדדי האג"ח של אינדקס ביום 1 באפריל 2015

Download the PDF file .