גריעת סדרות בזן מאינדקס השקעה לרשויות מקומיות

Download the PDF file .