שינויים בהרכב מדדי האג"ח לאור פדיון מוקדם באלביט הדמיה ח

Download the PDF file .