עדכון שנתי במדדי האג"ח הגלובליים של אינדקס – דצמבר 2019

Download the PDF file .