גריעת נכסים ובנין ד' ממדד אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

Download the PDF file .