גריעת סדרות אלבר ממדד אינדקס השקעה לרשויות מקומיות

Download the PDF file .